AI IoT

Giới thiệu khoa'

Trở thành một kỹ sư CNTT để tạo ra thế hệ tiếp theo của hệ thống AI

Hệ thống AI, tỉnh

Hệ thống AI, tỉnh

Hai năm

Phạm vi, kỹ sư thiết kế điện tử cho đến các vệ tinh từ một điện thoại thông minh

Ứng dụng điện tử

Ứng dụng điện tử

Hai năm

Lĩnh vực AI-IoT là gì?
Nghĩ rằng trí tuệ nhân tạo, hoặc đã chạy tất cả mọi thứ thông qua các thời đại Internet. Về AI và IoT sẽ thay đổi xã hội như một toàn thể được cho là đã mất đi 50% của sự chú ý trong tương lai từ các ngành công nghiệp trong khi tại cùng một thời gian có ảnh hưởng lớn và bây giờ làm việc. Qua AI và IoT trong khi chờ đợi hoặc hữu ích cho xã hội, để làm phong phú thêm các công việc được coi là. Bây giờ, nó là cần thiết để kỹ sư thực tế tại thời điểm.
Nếu bạn đang nhắm đến AI IoT ngành
Những điều khác nhau của cuộc sống nó đã trở thành hiện tại, công nghệ được sử dụng để ngành công nghiệp hàng không vũ trụ đi cho dịch vụ Internet, chẳng hạn như các mạng xã hội và cá nhân, ở phần cuối. Cũng được sử dụng các công nghệ đã công bố một với công nghệ mới nhất, do đó quan tâm, thông qua Internet và các tin tức để bắt đầu "biết" sẽ làm.
Lĩnh vực thể dục AI IoT?
Sẽ được nhắc nhở để thử thách đầu tiên chưa biết, ngay cả trong các lĩnh vực của AI IoT có thể giúp con người "nhu cầu" và thậm chí sau nhiều năm của sự nghi ngờ và cảm giác. Ngoài ra nó là quan trọng để cung cấp tư duy sáng tạo là một công nghệ quan trọng trong lĩnh vực cạnh hàng đầu dự kiến sẽ phát triển bởi vì cho đến nay không có dịch vụ hoặc sản phẩm.

Thông điệp của sự hỗ trợ từ ngành công nghiệp

Công ty TNHH Tin học Nhật bản Microsoft

Công nghệ giám đốc, giám đốc và chủ tịch của Microsoft phát triển, công ty TNHH

Ông Akira Sakakibara

1986 gia Nhật bản IBM. Sau khi làm việc trong các cơ sở như là một công ty điều hành kiến trúc sư, kỹ sư IBM (Giám đốc kỹ thuật), IBM toàn cầu kinh doanh các dịch vụ kinh doanh CTO, IBM thông minh hơn và phục vụ như CTO của thành phố kinh doanh. Từ năm 2016, Microsoft, công ty TNHH Nhật bản trưởng công nghệ sĩ quan (CTO), từ năm 2018, Microsoft phát triển, công ty TNHH chủ tịch đồng thời phục vụ như là.

Trong thế giới của công nghệ hoàn toàn tham gia cơ hội

Các ứng cử viên mạnh nhất. Nó là "dữ liệu nhà khoa học của lập trình viên.

Công ty được biết đến như một công ty hàng đầu trên thế giới đã đầu tư vào nghiên cứu và phát triển năm 1000000000000 yên gần, một số thời gian trước đây, đặc biệt là của xa tăng đầu tư liên quan đến AI. Và công nghệ hàng đầu là sự bùng nổ AI gần đây, nhưng đặc biệt là sâu học tập (deplaning). Chúng tôi cũng - Microsoft-nhận thức - Toolkit-, nhằm mục đích hỗ trợ các nhiệm vụ, chẳng hạn như nhận dạng giọng nói, nhận dạng hình ảnh, tìm thấy các bộ công cụ đánh giá sự phù hợp để phát triển và đã lan rộng đến với thế giới.

Và công nhận mẫu không thể được giả định trong những người đàn ông đứng đầu được coi là để đạt điều này, AI có số lượng lớn dữ liệu và phân tích, tương quan và nhân quả, cho biết trên thế giới. Ví dụ, trong y tế thế giới, so với một bác sĩ có tay nghề cao trong phương pháp phân tích y tế hình ảnh của deplaning chính xác ung thư ung thư bệnh nhân và các công nghệ cho phép tổ chức để tìm ra các phân tích di truyền của tế bào, Điều trị ung thư mới ma túy hiệu quả quản lý của bệnh nhân điều trị tốt nhất ("y học chính xác"), ví dụ, có những kỳ vọng cao.

AI không bây giờ chỉ đáp ứng với lệnh và hiểu những cảm xúc của con người, để đáp ứng những đòi hỏi của sự tiến hóa độc lập cũng được dự kiến. Chatbot thực sự chúng tôi cũng có nhân cách của học sinh trung học năm 2015, "Rin, ' dịch vụ được phát hành. Bây giờ đã có hơn 6800000 người dùng đã đăng ký (tính đến tháng 4 năm 2018) có lân quang, thử nghiệm ngày càng thú vị mỗi ngày để trò chuyện với những người khác.

Khả năng cần thiết cho các kỹ thuật trong lĩnh vực và sau đó thay đổi ở tốc độ dưới những trường hợp này, tất nhiên, kỹ thuật phát triển và sản xuất đáng chú ý đang thay đổi rất nhiều. Nó là quan trọng để tìm hiểu cấu trúc của thuật toán và tất nhiên là một chương trình cơ bản bằng văn bản lần vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, muốn tìm hiểu những gì AI, và kỹ sư có thể suy nghĩ làm thế nào nó đã học được những gì chúng tôi đã làm là tìm kiếm. "Tôi không biết rằng nó chỉ là ' không phải là chấp nhận được.

Dữ liệu các nhà khoa học gọi là để lấy thông tin từ dữ liệu lớn lợi thế của các chuyên gia kinh doanh đã mới thu hút một "nhà khoa học của dữ liệu của lập trình viên" có lẽ tài năng mạnh nhất ngay bây giờ.

Học tập tại trường đại học trong lĩnh vực chuyên ngành hoàn toàn gây nghiện tôi nghĩ rằng nó là một cơ hội tuyệt vời. Tôi muốn tiếp tục học tập trong khi luôn luôn có ý thức về những gì mọi người, từ kỹ thuật viên, thay đổi những gì đang xảy ra trên thế giới bây giờ. Cũng khi nó còn trẻ, và kỹ sư để trao đổi thông tin tích cực. Dịch vụ được khởi động trong-Microsoft-Azure-mới, và dịch vụ thuận tiện, như TV - Qiita-khu vực lập trình Mẹo và bí quyết, các dịch vụ đám mây công cộng như miễn phí thậm chí nhiều hơn. Đã tăng cường công nghệ như môi trường học tập và chi phí thấp. Khám phá ra tầm nhìn hẹp càng tốt để các công nghệ khác nhau.

[Nhật bản Microsoft company PROFILE]
Công ty con của Microsoft, công ty TNHH Nhật Nhật bản được thành lập vào năm 1975 bởi Bill Gates và Paul Allen đã là thế giới công ty phần mềm lớn nhất tập đoàn Microsoft. Bây giờ một nhiệm vụ mới có thể đạt được nhiều điều trên trái đất cho tất cả các cá nhân và tổ chức tất cả để đó, và trong khi thực hiện một chuyển đổi (biến đổi) trên thế giới. "Thông qua công nghệ thông minh một sử dụng sáng tạo, Két an toàn, đóng góp cho xã hội chuyển đổi của Nhật bản" đang hướng tới hình ảnh công ty và đẩy nhanh nỗ lực trong khuôn khổ truyền thống

Cuộc thi Devce2cloud

[Chiến thắng]

Cuộc thi ứng dụng kết nối với các đám mây, như IoT và dịch vụ kế hoạch, phát triển và phát hành các kết quả để cạnh tranh trong kỹ thuật điện tử khác trong vùng 3 đội tình nguyện. Thắng Mỹ.

Tình nguyện viên và đội ngũ JEC rabaud 2017 Okada, ông chín người tham gia (kỹ thuật điện tử)

Giới thiệu khoa'

Trở thành một kỹ sư CNTT để tạo ra thế hệ tiếp theo của hệ thống AI

Hệ thống AI, tỉnh

Hệ thống AI, tỉnh

Hai năm

Phạm vi, kỹ sư thiết kế điện tử cho đến các vệ tinh từ một điện thoại thông minh

Ứng dụng điện tử

Ứng dụng điện tử

Hai năm

▲Quay lại đầu trang