• Thế giới của AttrDict ({'title': 'học sau đại học của hoạt hình', 'url': '/course/animation/ar'}) để tạo ra các giáo viên hướng dẫn cắt-cạnh các công trình

Nghiên cứu hình ảnh động, vùng của nâng cao hình ảnh động

Cơ khí đại diện của CG và hiệu ứng đặc biệt bằng cách sử dụng một máy tính, những thách thức luôn luôn mới để tiếp tục các ngành công nghiệp hoạt hình của Nhật bản. Trong khóa học này, cũng như vẽ bằng tay, tìm hiểu toàn bộ quá trình sản xuất hoạt hình cho đến các video đầu ra cuối cùng. Phát triển ứng dụng năng lượng cao hơn bộ anime với một khả năng giao tiếp và ngành công nghiệp là cần thiết để các chuyên gia đào tạo nguồn nhân lực.

★Các phòng ban khác cũng kiểm tra

Tin tức tỉnh và các công trình

Mục tiêu công việc

  • Phim hoạt hình (bản gốc ảnh và video)
  • Thiết kế nhân vật
  • (Giám đốc hoạt hình)
  • Kết thúc
  • Bắn súng
  • Nền nghệ thuật
  • Tiến độ sản xuất
  • Chỉ đạo và giám sát

Điểm học tập

1

Đối với mọi công việc trong ngành công nghiệp hoạt hình

Tìm hiểu toàn bộ quá trình sản xuất hoạt hình, chẳng hạn như "phim hoạt hình" và "Tác giả" "Kết thúc" nền "bắn" nghệ thuật "làm cho tiến độ" "trình diễn bài". Bạn có thể chọn một công việc trong khi học tập phù hợp với mong muốn của họ và thể dục.

2

Trong thực tế, một nghệ thuật phong phú

Ngoài các hoạt động của cá nhân, chia sẻ vai trò vào nhóm nhỏ và thực hành hoạt hình hợp tác sản xuất. Sinh viên sẽ có thể thành công trong ngành công nghiệp nhóm sản phẩm thông qua thực hành kỹ năng.

3

Sinh viên tốt nghiệp tích cực hoạt động trong không khí và bom tấn bây giờ
, Inc. đặc biệt bài giảng do Xebec habara

Sản xuất giảng dạy thực tập nội trú, danh mục đầu tư, công ty thăm, tư vấn, nhiều sinh viên tốt nghiệp để nâng cao "Ma xem" và "Pokemon" "attack on Titan," có lẽ của pine ' "xây dựng lại của Evangelion", "wampanman" Chẳng hạn như hoạt động như là một người sáng tạo trong công ty hoạt hình sản xuất bộ phim bom tấn.

Phỏng vấn sinh viên

Tìm hiểu tất cả các cách và mở ra những khả năng!

Saito, Noboru
Cựu sinh viên trường trung học của Funabashi Hiroaki Chiba tỉnh

Việc làm / Toei Animation

Q. Lý do chọn Nhật bản điện tử?
Bạn có thể tìm hiểu toàn bộ quá trình sản xuất hoạt hình hấp dẫn. Phạm vi rộng hơn của công việc ngay cả sau khi bạn nhận được một công việc. Khuôn viên trường, mở cửa vào nhân cách của các giáo viên cũng đã quyết định.
Q. Những gì ấn tượng lại Nhật bản điện tử?
Năm đầu tiên hoạt hình từ lập kế hoạch để sản xuất cá nhân hình ảnh động và storyboards khoảng 10 giây. Đó là đánh giá giáo viên và đồng bào các nền tảng lớn thường không được di chuyển bởi vì nó là khó khăn và họ rất hữu ích.
Q. Thông báo cho những người đã xem xét vào các
Phim hoạt hình công việc khó khăn. Nhưng tôi khuyên bạn nên nếu bạn muốn trở thành một người sáng tạo! Giống như những người tham gia hơn ba năm. Mở những ước mơ là khó khăn. Hãy đến với khuôn viên trường mở.

Học môi trường, giảng dạy vật liệu và thiết bị

Bản vẽ, hoàn thiện chụp, môi trường học tập để đáp ứng tất cả các khía cạnh của nghệ thuật, sản xuất và sản xuất phim hoạt hình

Phòng máy tính có thể được sản xuất hiệu quả
Phòng máy tính cho điều này tất nhiên công việc của tôi hình ảnh động nhiệm vụ hoàn thiện, hình nền, nhiếp ảnh, tìm hiểu kỹ thuật số và môi trường, hiệu quả. Là không cung cấp các thực hành mở (bên ngoài lớp học phòng thí nghiệm release) sau trường productions, các nhà máy tính và các phần mềm.
Chỉnh sửa Studio (phòng)
Với sửa đổi liên quan đến các hình ảnh động trong quá trình 3 năm học tập tất cả các khía cạnh của sản xuất hoạt hình Studio. Vẽ-hoàn thiện nền sản xuất-bạn có thể hiểu toàn bộ quá trình sản xuất hoạt hình postproduction.

Mà tương ứng với tất cả những chuyên mục trong ngành công nghiệp phim hoạt hình, chẳng hạn như chụp, khi kết thúc hoạt hình, hình ảnh

Công cụ đặt hoạt hình sáng tạo
RETAS! STUDIO
Hoạt hình phần mềm tiêu chuẩn công nghiệp "RETAS! STUDIO "tay-về học tập tất cả các khía cạnh của tracing của bạn xử lý kỹ thuật số, bao gồm cả quá trình vẽ, màu, bộ phim hoạt hình sản xuất. Làm thế nào để sử dụng cho chuyên môn của mình.
Video nhiếp ảnh chỉnh sửa công cụ ảnh hưởng
Video chỉnh sửa phần mềm hoạt hình video, nền, chỉnh sửa đồ họa máy tính, hiệu ứng và tổng hợp của tất cả các tài liệu "Hậu". Bạn có thể tìm hiểu kỹ thuật từng bước hiện đang được sử dụng trong manga trong phát sóng.
Công cụ đồ họa 3ds Max, Photoshop, Illustrator
Các sinh viên tìm hiểu phần mềm đồ họa, chẳng hạn như 3D CG hoạt hình sản xuất phần mềm 3ds Max và Photoshop hình ảnh công cụ sáng tạo "Minh họa". So với các hình ảnh động trong vùng, chúng tôi cung cấp một loạt các phần mềm.

Chất cân bằng sự nghiệp giáo dục và chương trình đào tạo dạy nghề

Cập Nhật chương trình giảng dạy mới nhất, tùy thuộc vào ngành công nghiệp-academia hợp tác phát triển chương trình đào tạo phát triển luôn luôn điều chỉnh với các ngành công nghiệp. Ngoài ra, chương trình đào tạo được thực hiện rõ ràng mối tương quan giữa các đối tượng phát triển và các đối tượng liên quan ngoài chuyên môn hàng năm về hiệu quả để mặc;

Sử dụng lao động lớn

O El-em / Pierrot / Madhouse / mặt trời mọc / anime công ty quốc tế / nhân viên Jane-biển / tăng lực / Studio, Cosmo / Vega entertainment / promenade Hall / Studio Pier cocks / kỹ thuật số mạng lưới hoạt hình /Wis h / Studio phục sinh / phòng thu mục vụ / truyền hình vệ tinh / ar / Studio / seven arcs hình ảnh / Takahashi productions (T2 Studio) / hình ảnh kỳ diệu và thú vị phương tiện truyền thông (studiobeatflogg) / Studio d / Studio Vorn / sản xuất Asahi / Zack-giải trí / VA-Nhật bản / Studio hibari / đông Toei Animation và nhiều người khác

▲Quay lại đầu trang