Sự kiện tuyển sinh

Học tiếng Anh 2, lớp 1 cho trường mở đặc biệt

Một lần thứ hai năm học sinh trung học, sự kiện đặc biệt ngày 1 năm. Bất kể ngành công nghiệp hoặc bộ phận, bạn có thể truy cập vào một cách tự do.

Điểm

  • Free lối vào/ra là trong khung thời gian này.
  • Cảm thấy miễn phí để khách sạn Tour OK!
  • Học nội dung, trình độ và việc làm bất kỳ lời khuyên cá nhân OK!
  • Tiến hành các sự kiện đặc biệt ngày hôm nay.

Đăng ký bây giờ

Xem một loạt các sự kiện trường học và khác

Ngày & giờ Năm 2018 / 8 / 2 (thứ năm)
※Ứng dụng hệ thống / ngày cũng chấp nhận được.

10:00-15:00
(Nhẹ và)

Địa điểm tổ chức sự kiện Nhật bản điện tử trường cao đẳng học Hall số 7 (bản đồ)
Mục tiêu Học sinh trung học năm thứ hai, 1 năm, cha mẹ, vv.

BlueHost

  • 1. Điền vào cần thiết
  • 2. Xác nhận thông tin chi tiết
  • 3. Gửi hoàn thành

Trước khi sử dụng mẫu đơn này

Vui lòng nhập thông tin cho những người tham gia.

Tên (bắt buộc)

Ví dụ) electron taro (ngoài tên, loại)

Tiêu đề (bắt buộc)

Ví dụ) den sẽ có (trong hiragana, tên đầy đủ)

Giới tính (bắt buộc)
Số điện thoại (bắt buộc)

Ví dụ) 03-1234-5678 (mã vùng, và sau đó ký tự kể cả dấu gạch ngang. Điện thoại di động)

Địa chỉ email (bắt buộc)

(Để xác nhận)

Ví dụ) aaa@bb.co.jp (chữ số đầu vào, máy tính và di động có thể là một trong hai)

Trường trung học Nhật bản học tên (bắt buộc)

※Vui lòng nhập của bạn tốt nghiệp trường trung học, những người tốt nghiệp trung học.

Năm (bắt buộc)

Vui lòng nhập địa chỉ của bạn.

※Tham gia thẻ (bưu thiếp) hoặc yêu cầu xin vui lòng xin vui lòng điền vào các mục sau đây.

Mã bưu điện

(Trong 7 chữ số, chữ số) ví dụ) 0123456

Bang/tỉnh

Thành phố/địa phương

Ví dụ) Shinjuku City

Địa chỉ đường phố

△-△NET-△△

Căn hộ căn hộ cao cấp

Ví dụ) căn hộ cao cấp Nhật bản điện tử x x x phòng

Giao hàng nhập học & ứng dụng

Trang này được thiết lập SSL (Secure Socket Layer).

Công nghệ trang sử dụng mã hóa này cho SECOM, được bảo vệ. Tất cả các thông tin được gửi thông qua các trường cao đẳng điện tử Nhật bản WWW từ Trang này sẽ được mã hóa. Đây là các thông tin quan trọng như thông tin cá nhân được gửi qua Internet với SSL để bảo vệ nghe trộm, giả mạo và thư giả mạo bởi bên thứ ba, bao gồm các tính năng bảo mật. Cũng xin vui lòng nhấp vào biểu tượng sau đây và chứng chỉ trang web Secom có sẵn.

Tư vấn tuyển sinh

Số miễn phí: điện thoại 0120-00-9691 (trực tiếp): 03-3363-2985

Thư điện tử:

Một loạt các sự kiện trường