Trường cao đẳng điện tử Nhật bản

Sinh viên ngoại / quốc tế

Chọn giáo viên học ngôn ngữ Nhật bản sẽ muốn gửi trường chuyên nghiệp số 1

Đại học điện tử Nhật bản bầu nhiều lý do học sinh yêu cầu bấm vào đây.

Quyết định đi thực sự trải nghiệm! Khuôn viên trường & cơ thể click vào đây để kiểm tra lối vào


Nhật Bản sinh viên trường cao đẳng điện tử đang hiện bộ phim đặc biệt!

Khuôn viên trường mở tại mở cơ sở vui mừng về việc bắt đầu đăng ký của bạn bấm vào đây.