Trình độ chuyên môn

Mỗi năm sản xuất nhiều ứng cử viên thành công.
Trình độ chuyên môn đến hỗ trợ mạnh mẽ.

e-learning, mở rộng các khóa học (môn tự chọn) chương trình và trình độ quốc gia công nhận của chương trình đào tạo cấp giấy chứng nhận nhà cung cấp (doanh nghiệp)…Trường được nâng cấp để hỗ trợ các trình độ chuyên môn và đã sản xuất nhiều ứng cử viên thành công mỗi năm.

Thi chứng chỉ quốc gia được miễn hoặc giảm, việc lấy cấp phép thợ điện, thợ điện, cũng. Về nhóm kiểm tra quy trình và thủ tục, chẳng hạn như giảm giá thi chi phí lợi ích. Lớp giáo viên và nhân viên Trung tâm nghề nghiệp toàn thời gian làm việc cùng nhau, một văn bằng của công việc quan trọng lên mạnh mẽ.

▲Quay lại đầu trang