Trình độ chuyên môn

Người nộp đơn đủ điều kiện được miễn

Vùng được công nhận bằng cấp quốc gia

Từ trường được công nhận có một số sự từ bỏ thi vòng loại quốc gia

Ngoài ra, chỉ để có các lớp học của khoa có trình độ và được công nhận của bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp, bộ đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải và bộ nội vụ, bộ y tế, lao động và phúc lợi xã hội, sau đó áp dụng chỉ trong vòng loại quốc gia. Được trang bị với sự hỗ trợ phát triển tốt để có được dưới bầu không khí thuận lợi cho các văn bằng được công nhận bằng chứng nhận quốc gia.

Người nộp đơn đủ điều kiện được miễn (với một số miễn trừ)

※Bằng sáng chế, chờ giải quyết

Đủ điều kiện tên Mục tiêu vùng điều kiện & kiểm định chất lượng
Kỹ sư công nghệ thông tin cơ bản
[Tỉnh]
Thông tin xử lý (ngày và đêm) và phát triển hệ thống thông tin và xử lý các vùng thông tin tiên tiến
[Điều kiện]
Lúc kiểm tra các miễn trừ
Tốt nghiệp từ sở được công nhận bởi bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp các khóa học (khóa học), để vượt qua kỳ thi khóa học, sẽ thử nghiệm này vào buổi sáng
[Certification authority]
Kinh tế công nghiệp bộ cấp giấy chứng nhận
Hạt giống số 2 và 3 thợ điện được cấp phép
[Tỉnh]
Kỹ thuật điện (day / night) và nâng cao trường học của kỹ thuật điện
[Điều kiện]
Sau khi tốt nghiệp, thông qua việc kinh nghiệm có được trong giấy phép hành nghề
Tốt nghiệp tỉnh, để có được kinh nghiệm làm việc là hạt giống số 2 trên 5 năm, là hạt giống số 3 sau hơn hai năm một mình ứng dụng
[Certification authority]
Kinh tế công nghiệp bộ cấp giấy chứng nhận
Thợ điện hạt giống số 2
[Tỉnh]
Kỹ thuật điện (day / night) / xây dựng phòng kỹ thuật / điện công nhân xây dựng, sở / nâng cao kỹ thuật điện
[Điều kiện]
Các trường học cao cấp của kỹ thuật điện là lúc kết thúc hai năm, cài đặt điện công nghệ, năm hoàn thành trong các
Vào ban đêm, mất giấy phép hành nghề sau khi tốt nghiệp
Tốt nghiệp sau khi viết được miễn kiểm tra, sở điện kỹ thuật (day / night)
[Certification authority]
Kinh tế công nghiệp bộ cấp giấy chứng nhận
Lớp 1 và lớp 2 kỹ sư quản lý xây dựng điện xây dựng
Lớp 1 và lớp 2 lớp ống xây dựng kỹ sư quản lý xây dựng
Lớp 1 và lớp 2 lớp xây dựng kỹ sư thiết bị
Lớp 1 và lớp 2 lớp kỹ sư quản lý xây dựng
[Tỉnh]
Kỹ thuật điện (day / night) / điện phòng kỹ thuật xây dựng và nâng cao kỹ thuật điện
[Điều kiện]
Kinh nghiệm làm việc ít hơn cho các trình độ cùng yêu cầu
Tốt nghiệp từ bộ phận bằng cấp cần thiết cho kinh nghiệm làm việc
※Lớp 1 và lớp 2 kỹ sư quản lý xây dựng điện xây dựng, cấp 1 và cấp 2 là kỹ sư quản lý xây dựng xây dựng của cấp hai ống trong khi học sinh tham dự có thể
[Certification authority]
Chứng nhận đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải bộ
Kỹ thuật viên cài đặt
[Tỉnh]
Trong số các vùng kỹ thuật điện (ngày) / nâng cao trường học của kỹ thuật điện
[Điều kiện]
Từ bỏ đối tượng thử nghiệm
Sau khi tốt nghiệp đại học, kinh nghiệm, loại bỏ việc miễn một số khóa học
[Certification authority]
Nội bộ nội vụ và truyền thông cấp giấy chứng nhận bộ
2 lớp đất đặc biệt đài phát thanh nhà điều hành
[Tỉnh]
Điện tử ứng dụng công nghệ và kỹ thuật điện cao cấp
[Điều kiện]
Có được đủ điều kiện để vượt qua các kỳ thi và tham dự các bài giảng của
[Certification authority]
Nội bộ nội vụ và truyền thông cấp giấy chứng nhận bộ
Các chuyên gia xây dựng mạng thông tin (iNIP)
[Tỉnh]
Công nghệ kỹ thuật điện xây dựng
[Điều kiện]
Nhận được ứng dụng trong mục tiêu bộ phận, sau khi tốt nghiệp, đồng
[Certification authority]
Cấp giấy chứng nhận phúc lợi lao động tỉnh
▲Quay lại đầu trang